Date Archives November 2012

#417: Cảm ơn cô vì em đã hết biết sợ ma

(Tớ hông có ảnh hồi đi học, lấy ảnh em gái minh họa nha) Hôm nay ngày nhà giáo, nói chuyện…đi học nhé? Có một sự thật “đau lòng” là tớ không có nhiều kỉ niệm với các thầy cô giáo và cũng không có thầy cô giáo nào ở thời đi học để lại ấn tượng gì cho tớ sâu sắc. Tớ chỉ nhớ mình đi học rất trồi sụt, lúc thì giỏi dã man tàn bạo cả lớp 0 ai bằng nhưng có lúc dốt đau dốt đớn…. Read More

Read More