#447: Nhật ký xe ôm – 10: Chị ơi mông em đang rung lên…

Đang đi xe ôm

“Chị, chị ơi, Mông em đang rung lên”

(Mình – tai vốn vẫn luôn nghễnh ngãng), hét to lên hỏi lại: “Cái gì cơ? Mông em bị sao?”

“Dạ Mông em đang rung lên. Là hình như chị đang có điện thoại đó”

“À à” (mình nhìn xuống dưới rờ rờ cái túi đang để giữa mình và bạn xe ôm). Quả nhiên có điện thoại.

Xuống xe.

Mình: “Sao em phải miêu tả cái mông em rung trước rồi mới nói chị là có điện thoại?”

Xo: “ Chị ơi như vậy thì câu chuyện mới hấp dẫn”

À à, thật tuyệt vời, xin contact luôn vào đội ngũ biên kịch phim.

#nhatkyxeom

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *